pantokrin, farma zvířat

Projekt POŘÍZENÍ UŽITKOVÉHO VOZU PRO PROVOZ REKREAČNÍHO AREÁLU je spolufinancován Evropskou unií.

Pro zvětšení klikněte
POŘÍZENÍ UŽITKOVÉHO VOZU PRO PROVOZ REKREAČNÍHO AREÁLU je spolufinancován Evropskou unií.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen "VOP" ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží  mezi fy.Stanislav Žbánek  ( dále jen "prodávající" ) a jejími obchodními partnery ( dále jen "kupující" ).

Prodávající

Stanislav Žbánek, Bílá Lhota 73, 78321 Chudobín, IČO:495 53 356 DIČ:6104150239

Kupující
Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů, předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího ,výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nezvnikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ).

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.pantokrin.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice závisí na aktuálním stavu skladu. Při prodloužených dodacích lhůtách budete vždy včas informování.

IV. Ceníky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez přechozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / emailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

•   prostřednictvím elektronického obchodu na www.pantokrin.cz ( dále jen "eshop" )
•   elektronickou poštou na adrese pantokrn@pantokrin.cz 
•   telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou ( e-mail) a uvést následující údaje:
•   úplné jméno kupujícího
•   název zboží dle ceníku
•   jednotkovou cenu
•   dodací adresu,včetně telefonického kontaktu
•   podpis osoby oprávněné objednávat zboží
•   všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
Přijaté objednávky jsou závazné.

VI. Odstoupení od smlouvy
V souladu se Zákonem č.367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal a bylo mu doručeno . Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

a)   Odeslat dopis ( nejlépe emailem na adresu pantokrin@pantokrin.cz ) S textem: "Chci jednostranně odstoupit od nákupu ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: .........................." Datum a podpis.

b)   Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c)   Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu,  nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní ( včetně příslušenství,  návodu atd. ) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d)   Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 3 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

e)   V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII. Informace o produktech

Informace o produktech v eshopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VIII. Platební podmínky

•   na dobírku při doručení zboží či hotově

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí dle přiloženého informačního letáku uvnitř balení.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 20.9.2006 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez přechozího upozornění.