pantokrin, farma zvířat

Projekt POŘÍZENÍ UŽITKOVÉHO VOZU PRO PROVOZ REKREAČNÍHO AREÁLU je spolufinancován Evropskou unií.

Pro zvětšení klikněte
POŘÍZENÍ UŽITKOVÉHO VOZU PRO PROVOZ REKREAČNÍHO AREÁLU je spolufinancován Evropskou unií.

Jelen Milu / Davidův - Elaphurus davidianus

Zpět

Jelen Milu / Davidův - (Elaphurus davidianus) je jelen kriticky ohroženého druhu! Liší se od jiných jelenů dlouhým jakoby koňským obličejem, širokými kopyty, vidlicovitými parohy a dlouhým ocasem. Jeho délka dosahuje 2,2 m, ocas 66 cm a jeho celková hmotnost je 150-215 kg. Srst v zimě je tmavošedě plavá, v létě jasně rudohnědá ve středu hřbetu se táhne tmavý pruh. Má zvláštní tvar parohů, které se větví tzv. dichotomicky. V přírodě tento druh vymřel, byl zachráněn chovem v Anglii okolo roku 1900. Od 80 let vypouštěn do volné přírody.


Jelen Milu / Davidův - (Elaphurus davidianus)

    Francouzský jezuita David, misionář a přírodozpytec, neobjevil pro západní svět pouze pandu velkou, ale také zvláštní druh jelena. Záhy poté, co David přijel roku 1861 do Pekingu vést misijní školu, našel na různých čínských vyobrazení kromě známých druhů jelenů také jednoho, který vypadal značně podivně, a nikdo ze zoologů ho neznal. Jak se ukázalo, tito záhadní jeleni žili pouze v císařských oboře jižně od hlavního města, kam bylo obyčejným smrtelníkům zakázáno nejen vstupovat,  ale i inahlížet přes zeď. Davidovi se podařilo v roce 1866 záhadným způsobem získat dvě kůže, a o několik měsíců později darovala Čína francouzskému velvyslanci tři živé jedince. Během přepravy do Evropy sice uhynuli, ale na základě ostatků již bylo možné vědecky popsat nový druh- jelena milu neboli jelena pátera Davida (Elaphurus davidianus).Jméno ¨milu¨ dostal omylem - ve skutečnosti takto Číňané neoznačovali tento druh, nýbrž severočínské populace jiného druhu, jelena siky. V důsledku záplav roku 1895 a následného vyplnění císařské obory evropskými vojsky, která potlačovala tzv. povstání boxerů, byl jelen milu v Číně na počátku 20.století zcela vyhuben.V Letech 1870až 1894 byl po diplomatických jednáních získán určitý počet exemplářů a dovezen do evropských zoologických zahrad.Zásluhou hraběte Bedforda byly všechny naživu zbylé exempláře z různých evropských zoologických zahrad(celkem 18 kusů) převezeny v letech 1894-1901 do Woburnu v Anglii,kde ve velkém parku(kolem 700ha) našly dobré podmínky k dalšímu životu a rozmnožování.V roce1914 čítalo stádo ve Woburnu již 88 kusů,v roce 1972 více než 300 kusů(i když zvířata byla mezitím rozesílána do různých zoologických zahrad)Kolem roku 1956 byl párek jelenů milu poslán z Anglie do zoologické zahrady v Pekingu,a tak se tento druh opět vrátil do své vlasti.

Vývojové cykly paroží u jelena milu se značně liší od vývojových cyklů ostatních druhů jelenovitých.Níže uvedené poznatky o vývojových cyklech paroží se pochopitelně týkají hlavně stáda ve Woburnu a exemplářů chovaných v evropských zoologických zahradách a byly převzaty z odborné literatury.Pro vývojový cyklus paroží tohoto druhu je charakteristické,že část dospělých samců má dva vývojové cykly během jednoho roku.Zpočátku tomu tak bylo ve Woburnu u většiny dospělých samců,nyní jsou jedinci se dvěma vývolovými cykly paroží během roku vzácní.Dospělí jeleni milu shazují paroží v říjnu(po založení stáda ve Woburnu v září).Stejně jako u ostatních jelenovitých mladí jedinci shazují paroží později než starší kusy.Špičáci je shazují někdy až v zimě.Nasazují je v druhém roce života a vytloukají v srpnu,kdy už říje,která začíná v červenci ,končí.Chov ve Woburnu přinesl zjištění,že pohlavní cyklus a vývojový cyklus paroží se od doby založení stáda poněkud zpožďují.Zpočátku začínala říje koncem května a kladení koncem března.Nyní začíná říje v polovině června a kladení koncem dubna(Bedford 1951).U našeho chovu probíhá říje v červnu a kladení mláďat spadá do přelomu března a dubna.Nové paroží narůstá hned po shození předešlého,ovšem zpočátku dost pomalu.Má-li jelen milu dva vývojové cykly během roku,shazuje "letní paroží" v září nebo v říjnu a nasazuje "zimní paroží",které vytlouká v prosinci.Toto paroží je spíše menší.Jelen je shazuje po několika týdnech,obvykle v lednu.Nato nasazuje"letní paroží",které vytlouká obvykle v květnu.Tyto vývojové cykly paroží během jednoho roku byly pravidelně pozorovány v některých zoologických zahradách.Jelen milu narozený v roce 1954 a jako špičák převezený v roce 1955 do zoo v Praze shazoval paroží pravidelně dvakrát za rok.                                               Datum shození :             25.až 27.9.1959 váha 5 250g, 25.1.1960 -3 000 g,16.až 18.9 .1960- 2 400g. Rovněž jelen milu ve vratislavské zoo shazoval paroží dvakrát během roku.Jeho shozy z 23.9.1968 měly po shození hmotnost 6,8kg.Náš nejstarší jelen (7 let) shazuje v první polovině ledna.Délka paroží od růže po špičku zadní výsady, bývá okolo jednoho metru.Zaujme však také specifická hmotnost shozů a jeho pevnost.
    Milu je pokládán za dlouhověkého jelena .Podle některých autorů se dožívají nejméně 20 let.Podle Bedforda vrcholu ve vývoji dosahují šestiletí jeleni.