pantokrin, farma zvířat

Jelen Sika Dybowského - Cervus nippon nippon

Zpět

Jelen sika Dybowského(Cervus nippon dybowski),pochází z Dálného východu a patří k největším poddruhům siky.Náš chov pochází ze dvou chovů v ČR a je geneticky otestován na čistotu linie.


Jelen sika Dybovského(Cervus nippon dybowski)

Tento druh siky pochází ze severního Mandžuska,kde obývá nejraději zalesněné oblasti s hustým podrostem.,Přesto se chovu v zajetí  dobře přizpůsobuje,tak jako většina jelenovitých.Letní zbarvení je kaštanově hnědé ,výrazně tečkované,na hřbetě s tmavším pruhem.Na vnější straně zadních končetin má výrazné chomáčky srsti ,kde vyusťují pachové žlázy,sloužící k označování teritoria.Zimní barva je tmavší s prosvítajícím tečkováním,srst delší jako by splývavá.Váha samce dosahuje i 130kg,délka 1,9m,v ýška v kohoutku 1,2m.Paroží je větší ,sploštělejší,a dosahuje velikosti obyčejně osmeráka a desateráka.V letošním roce (2006) má náš hlavní jelen nasazenu rekordní trofej korunového čtrnácteráka .I přesto ,že říje probíhá přibližně o měsíc později než u jelenů lesních, dochází ke vzájemnému křížení.Březost trvá 218-229 dní,kdy se rodí 1-2 mláďata.V říji se jeleni ozývají vysokým táhlý pískáním,které přerušuje krátkým zapísknutím.Mimo pastvu se živí okusem pupenů stromů a keřů, ovocem atd.V našich podmínkách škodí značným loupáním kůry mladých stromů.V ČR je vysazován do honiteb od přelomu 20.století.Často však společně i s japonskou sikou a  docházelo tak ke vzájemnému křížení.Podle mého pozorování patří tento druh k nejagresivnějším vůči jiným druhům jelenů.