pantokrin, farma zvířat

Projekt POŘÍZENÍ UŽITKOVÉHO VOZU PRO PROVOZ REKREAČNÍHO AREÁLU je spolufinancován Evropskou unií.

Pro zvětšení klikněte
POŘÍZENÍ UŽITKOVÉHO VOZU PRO PROVOZ REKREAČNÍHO AREÁLU je spolufinancován Evropskou unií.

Jelen Sika Dybowského - Cervus nippon nippon

Zpět

Jelen sika Dybowského(Cervus nippon dybowski),pochází z Dálného východu a patří k největším poddruhům siky.Náš chov pochází ze dvou chovů v ČR a je geneticky otestován na čistotu linie.


Jelen sika Dybovského(Cervus nippon dybowski)

Tento druh siky pochází ze severního Mandžuska,kde obývá nejraději zalesněné oblasti s hustým podrostem.,Přesto se chovu v zajetí  dobře přizpůsobuje,tak jako většina jelenovitých.Letní zbarvení je kaštanově hnědé ,výrazně tečkované,na hřbetě s tmavším pruhem.Na vnější straně zadních končetin má výrazné chomáčky srsti ,kde vyusťují pachové žlázy,sloužící k označování teritoria.Zimní barva je tmavší s prosvítajícím tečkováním,srst delší jako by splývavá.Váha samce dosahuje i 130kg,délka 1,9m,v ýška v kohoutku 1,2m.Paroží je větší ,sploštělejší,a dosahuje velikosti obyčejně osmeráka a desateráka.V letošním roce (2006) má náš hlavní jelen nasazenu rekordní trofej korunového čtrnácteráka .I přesto ,že říje probíhá přibližně o měsíc později než u jelenů lesních, dochází ke vzájemnému křížení.Březost trvá 218-229 dní,kdy se rodí 1-2 mláďata.V říji se jeleni ozývají vysokým táhlý pískáním,které přerušuje krátkým zapísknutím.Mimo pastvu se živí okusem pupenů stromů a keřů, ovocem atd.V našich podmínkách škodí značným loupáním kůry mladých stromů.V ČR je vysazován do honiteb od přelomu 20.století.Často však společně i s japonskou sikou a  docházelo tak ke vzájemnému křížení.Podle mého pozorování patří tento druh k nejagresivnějším vůči jiným druhům jelenů.